Umumy 19.02.2024

Aşgabat gazna biržasynyň Bilim merkezi

Aşgabat gazna biržasynyň Bilim merkezi Aşgabat gazna biržasynyň Bilim merkezi, Türkmenistanyň Bilim ministrliginden aşakdaky ugurlar boýunça bilim işleri (işgärleriň hünärini ýokarlandyrmak we gaýtadan taýýarlamak) üç

Umumy 19.09.2023

Bildiriş

Aşgabat gazna biržasynyň esasy maksady, teklipleriň we islegleriň esasynda dolanyşykda hereket edýän paýnamalaryň hakyky bazar bahasyny ýüze çykarmak bolup durýar.

   1561
Giňişleýin