Täzelikler we bildirişler

Umumy 19.09.2023

Bildiriş

Aşgabat gazna biržasynyň esasy maksady, teklipleriň we islegleriň esasynda dolanyşykda hereket edýän paýnamalaryň hakyky bazar bahasyny ýüze çykarmak bolup durýar.

Umumy 13.09.2023

Bildiriş

“Gymmatly kagyzlar bazary we gymmatly kagyzlar bilen amallar”. Toparyň toplanmagy bilen, okuw kursy 2023-nji ýylyň 16-njy oktýabryndan başlamak meiýleşdirilýär.