Gymmatly kagyzlar bazaryň gatnaşyjylarynyň dykgatyna!

       Aşgabat gazna biržasy gazna bazaryň işini kämilleşdirmekmaksady bilen hem-de biržanyň hyzmatlarynyň gymmatyny gymmatly kagyzlar bazaryň gatnaşyjylary üçin el ýeterliligini üpjün etmekde, Biržanyň Listing tertibiniň we Nyrhnamanyň rejelenen görnüşini özüniň internet web sahypasynyň degişli salgylarynda ýerleşdirilendigini habar berýär.