"Aşgabat gazna biržasy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2016-njy ýylyň 17-nji awgustynda Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň Edara görnüşindäki taraplary we maýa goýum taslamalaryny döwlet tarapyndan hasaba almak müdirliginde 15172825 sanaw belgisi bilen hasaba alyndy.