Biržanyň bahalandyrmak sanawyna girizilen gymmatly kagyzlar barada maglumat

Emitentiň nyşany Emitent Sanawa girizilen senesi Walýuta Gymmatly kagyzyň nominal bahasy Gymmatly kagyzlaryň mukdary
Türkmenistanyň "Senagat" PTB-y 21.01.2021 TMT 20,00 7 000 000 (paýnama)
Türkmenistanyň "Halkbank" PTB-y 21.01.2021 TMT 303,00 1 000 100 (paýnama)
Türkmenistanyň "Rysgal" PTB-y 19.02.2021 TMT 5 250,00 44 000 (paýnama)
"Mary Deri-aýakgap" AGPJ 23.05.2023 TMT 1 000,00 10 000 (obligasiýa)
"Lebap et önümleri" AGPJ 23.05.2023 TMT 100,00 6 000 (obligasiýa)