Top
+993 (12) 46 86 23; +993 (12) 46 86 27

Biziň baş maksadymyz

Ygtybarly maýa goýumlar.

Birža barada

"Geljegiň maýa goýumlary"

«Aşgabat gazna biržasy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2016-njy ýylyň 17-nji awgustynda Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň Edara görnüşindäki taraplary we maýa goýum taslamalaryny döwlet tarapyndan hasaba almak müdirliginde 15172825 sanaw belgisi bilen hasaba alyndy. Hasaba alnan senesinde “Senagat” paýdarlar täjirçilik banky, “Garagum” halkara paýdarlar banky, Türkmenistanyň “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugy, Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy we “Ätiýaçlandyryş hyzmatlary” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti «Aşgabat gazna biržasy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň esaslandyryjylary bolup durýardylar.

“Garagum” halkara paýdarlar bankynyň “Senagat” paýdarlar täjirçilik bankyna birikmegi bilen, «Aşgabat gazna biržasy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň esaslandyryş resminamalary Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň Edara görnüşindäki taraplary we maýa goýum taslamalaryny döwlet tarapyndan hasaba almak müdirliginde gaýtadan hasaba alyndy.

Häzirki wagtda «Aşgabat gazna biržasy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň esaslandyryjylary bolup “Senagat” paýdarlar täjirçilik banky, Türkmenistanyň “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugy, Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy we “Ätiýaçlandyryş hyzmatlary” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti çykyş edýärler.

Habarlaşmak üçin +993 (12) 46 86 23; +993 (12) 46 86 27