Top

2022-nji ýyl Halkyň Arkadagly zamanasy!

+993 (12) 46 86 05; +993 (12) 46 86 27
Nominal baha : 20.00 TMT
Nominal baha : 5250.00 TMT
Nominal baha : 303.00 TMT

Birža barada maglumat

"Geljegiň maýa goýumlary"

2012-2016-nji ýyllar üçin Türkmenistanyň gymmatly kagyzlar bazaryny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamasynyň çäklerinde we “Gymmatly kagyzlar bazary hakynda” Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-nji ýylyň 23-nji iýunyndaky 14839 belgili karary bilen “Aşgabat gazna biržasy” ÝGPJ-i döredildi.
“Aşgabat gazna biržasy” ÝGPJ-i esasy işi Türkmenistanyň gymmatly kagyzlar bazarynda birža söwdalaryny guramak we geçirmek bolup durýar. “Aşgabat gazna biržasy” ÝGPJ-i gymmatly kagyzlar bilen birža söwdasyny diňe onuň agzalarynyň arasynda guraýar. Gymmatly kagyzlar bazarynyň hünärli gatnaşyjylary gazna biržasynyň agzalary bolup biler. Gymmatly kagyzlar bazarynyň beýleki gatnaşyjylary gazna biržalarynda amallary diňe gazna biržasynyň agzalarynyň araçylygy arkaly amala aşyryp biler. Нäzirki wagtda “Aşgabat gazna biržasy” ÝGPJ-niň agzalygyna 5 sany ýuridiki şahslar kabul edildi:
1. “Turkmenistan” DTB;
2. “Halkbank” PTB;
3. “Daýhanbank” DTB;
4. Döwlet Daşary ykdysady iş banky;
5. “Türkmenbaşy” PTB. “Aşgabat gazna biržasy” ÝGPJ-iň işjeňliginiň maliýeleşdirilmegi esasan şularyň hasabyna amala aşyrylýar: birža geleşikleriniň bellige alynmagy üçin tölegler we gazna biržasy tarapyndan edilýän hyzmatlar üçin tölegler. “Aşgabat gazna biržasy” ÝGPJ-i öz işini gymmatly kagyzlar bazarynda söwdalary guramak we geçirmek boýunça Ygtyýarnamasynyň esasynda amala aşyrýar.
Häzirki wagtda gymmatly kagyzlar bazaryň hünärli gatnaşyjylarynyň gatnaşmagynda 36 sany birža söwdalary geçirildi, onda 64 sany geleşik hasaba alyndy.

Habarlaşmak üçin +993 (12) 46 86 05; +993 (12) 46 86 27