Täzelikler, habarlar we bildirişler

Gymmatly kagyzlar bazaryň gatnaşyjylarynyň dykgatyna!

       Aşgabat gazna biržasy gazna bazaryň işini kämilleşdirmekmaksady bilen hem-de biržanyň hyzmatlarynyň gymmatyny gymmatly kagyzlar bazaryň gatnaşyjylary üçin el ýeterliligini üpjün etmekde, Biržanyň Listing tertibiniň we Nyrhnamanyň rejelenen görnüşini özüniň internet web sahypasynyň degişli salgylarynda ýerleşdirilendigini habarberýär.

Hemmeler üçin maýa goýum tejribesini gazanmak üçin iň giňden tanalýan we ulanylýan ýol

Maliýe sowatlylygy

Maliýe bazary

Maliýe gurallary

Esaslandyryjylar

Gazna biržasynda ýerlenen paýnamalar, TMT