Türkmenistanyň "Halkbank" PTB-y

Türkmenistanyň „Halkbank“ paýdarlar täjirçilik banky geçen asyryň 20-nji ýyllaryndan bäri şu günki güne çenli öz işjeňligini dowam edip, halkymyzyň ýakyn hyzmatdaşydyr.

  • Umumy maglumat

Döredilen senesi: 1920
Pudak: Ykdysady pudak
Esaslyk maýa: 303 030 300 TMT
Gymmatly kagyzlary: 1 000 100 paýnama
(bir paýnamanyň nominal bahasy 303 manat)
Web-sahypasy: www.halkbank.gov.tm