"Rysgal" PTB-y

“Rysgal” Paýdarlar täjirçilik banky (açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti), geljekde “Bank” diýlip atlandyryljak, Esaslandyryjylaryň çözgüdi boýunça açyk paýdarlar jemgyýeti görnüşinde döredilen karz täjirçilik edarasy bolup durýar we Türkmenistanyň bir bitewi bank ulgamyna girýär (ýygnagyň teswirnamasy №1 “20” sentýabr 2011 ý.)

  • Umumy maglumat

Döredilen senesi: 2011
Pudak: Ykdysady pudak
Esaslyk maýa: 231 000 000 TMT
Gymmatly kagyzlary: 44 000 paýnama
(bir paýnamanyň nominal bahasy 5250 manat)
Web-sahypasy: rysgalbank.com.tm