Top
+993 (12) 46 86 05; +993 (12) 46 86 27

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň walýuta kursy

"Maýa goýujy" diýmek?

Maýa goýujy – öz adyndan we öz hasabyna gymmatly kagyzlary edinýän fiziki ýa-da ýuridik şahs.

Maýa goýujy gymmatly kagyzlar bazarynyň gatnaşyjysy bolup durýar.

Gymmatly kagyzlary satyn almak ýa-da satmak tertibi:

1-nji ädim - Maýa goýujy satyn almak isleýän gymmatly kagyzyny saýlaýar.

2-nji ädim - Maýa goýujy gymmatly kagyzy satyn almak ýa-da satmak üçin, özüne Dellaly (Brokeri) saýlaýar.

3-nji ädim - Maýa goýujy saýlan Dellaly bilen gymmatly kagyzlary satyn almak ýa-da satmak barada ylalaşyk baglaşýar.

4-nji ädim - Dellal Birža söwdasyna gatnaşyp gymmatly kagyzlary satyn almak ýa-da satmak baradaky maýa goýujynyň tabşyrygyny ýerine ýetirýär.

Habarlaşmak üçin +993 (12) 46 86 05; +993 (12) 46 86 27

E-mail adress: ase@agb.com.tm