...

Listinga goşulan täze kärhana

“Mary deri-aýakgap” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 10 000 000 manat bolan we her biriniň nominal bahasy 1 000 manat bolan obligasiýa göýberilişi Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan ýeke-täk döwlet sanawynda bellige alyndy we “Aşgabat gazna biržasynyň” Listing sanawyna goşuldy.

“Mary deri-aýakgap” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň obligasiýalaryny satyn almak üçin Gazna biržasynyň hünärmenleri we dellala (brokera) aşakdaky salgylar boýunça ýüz tutup bilersiňiz:

“Aşgabat gazna biržasy” ÝGPJ – 46-86-05; 46-86-27

“Degirmen maýa goýumlary” AGPJ – 21-02-17; 21-02-18